چهارمین کتاب: سلمان فارسی استاندار مدائن

سلام

 

اى آفریدگار محبوب! اینک ذره‏اى هستم که در سایه معرفت‏ به تو شرف بندگى‏یافته‏ام.
اى واقف اسرار ضمیر همه کس در حالت عجز، دستگیر همه کس
کار من بیچاره، قوى بسته شده بگشاى خدایا، که‏گشاینده تویى
این ناله‏ها که از دل شوریده و دردمندى بر مى‏خاست امواج فضا را شکافت و درعالم قدس طنین انداخت، آنگاه «روزبه‏» احساس نمود از جایى بدو چنین گفتند:
هان اى «روزبه‏» به نیروى غیبى ما خوشدل و به سعادت همیشگى خود دلبندباش، عقیده استوار خویش را حفظ کن و از این که چند روز محبوس گشته‏اى قدم ازتعقیب هدف باز مدار.
تو به خاطر ما از خوشى‏ها و لذت‏ها چشم فرو پوشیدى و دلباخته به سوى دوستى‏ما دریچه جان گشودى، به جهان زودگذر و سرگرمى‏هاى دنیا پشت پا زدى، از آنهاوارستى و به ریسمان مودت و محبت ما دل بستى، اى جوان جوانمرد! هم اکنون از بندو زنجیر زندان نجات یافتى، به هر سو مى‏خواهى گام بردار، و به آنجا که دلت‏مى‏خواهد روان شو، همه جا در پناه ما هستی!

http://www.4shared.com/account/file/49492007/e2c4b413/___.html     file format:pdf
size:1,962KB

/ 0 نظر / 15 بازدید