سلام

صحیفه سجادیه همراه با ترجمه و شرح و تفسیر  که توسط

سایت الشیعه تهیه شده و دارای امکان جستجو در هر

سه بخش متن و ترجمه و تفسیر است.


http://www.4shared.com/file/62970840/ff5a83bf/sahifeh_4_mobile.html